Henk alleman

Schilderijen

Beeldverhalen

Strips

tommy 3 20141218 1544679624

Henk Alleman is een reeds lang bekende kunstschilder.

Al meer dan 65 jaar is (professioneel) tekenen en schilderen zijn grote passie. Het gaat hem om kleur in beweging, licht en donker, bijna haastig op het doek gezet, om niet te vergeten. Puur schilderplezier, waarbij niet alleen het onderwerp, maar vooral de kleuren inspireren. Zijn olieverfschilderijen zijn vooral warm en uitbundig met veel gevoel voor mens en natuur.
In zijn werk zijn zowel persoonlijke ervaringen en objectieve waarnemingen, als maatschappelijke verhoudingen en machtstructuren belangrijke bronnen. Thema's als 'verdedigen wat je lief is', en 'stand houden of vluchten' vormen een rode draad in zijn oeuvre.
Veel onderwerpen die hij schildert zoekt hij dicht bij huis. Een mooie avondstemming, een paar wandelaars, een oude boot, wat bloemen bij elkaar, een antiek beeld of stadsgezichten. Zomaar wat voorbeelden. Zijn schilderijen zijn in de traditie van de Hollandse techniek uit de periode van de Haagse school ontsproten. Hier heeft hij zijn eigen unieke stijl op gebaseerd. Hij gebruikt bij voorkeur niet veel woorden om een schilderij toe te lichten, het schilderij vertelt het zelf! 
Zijn werken zijn het best te beschrijven als verstilde dynamiek, de bewegingen die Henk in zijn kunst bevriest verhalen over verstilde eenvoud, rustige taferelen of onstuimige avonturen. Hij beeldt net dat ene moment af dat zo sprekend is dat elke volgende verfstreek of elk toegevoegd detail een grote zeggingskracht heeft. Zijn schilderijen zijn voor iedereen herkenbaar ook al laat hij in zijn moderne werken zo veel mogelijk details weg.
Hij exposeert zijn werken niet vaak in publieke ruimten. Toch waren zijn werken in 2013 nog te bewonderen. De meest recent getoonde collectie was op de begane grond en de eerste verdieping van de poli cardiologie in het Slotervaarziekenhuis. 


 

 

 

 
 
IMG 9071kl

 

Vanaf 2014 is er veel belangstelling voor zijn stripverhalen. Met plezier kan hij opnieuw beleven dat zowel zijn oorspronkelijke comics als actiestrips een nieuwe warme belangstelling krijgen. In het tijdschrift voor liefhebbers, het Stripschrift is een verkorte versie van een nog niet eerder gepubliceerd beeldverhaal van Mazurka opgenomen (nr. 437 maart 2014). De belangstelling heeft zich in 2015 en 2016 voortgezet. Ook heeft hij nog een aantal olieverfschilderijen en collages gemaakt, waarvan een over het leven van Johan Cruijff. Voor 2016 zijn de plannen voor een nieuwe expositie nog even opgeschoven. Hij heeft het eenvoudig te druk.
Neem een kijkje in zijn werk bij schilderijen  beeldverhalen of strips  

 

U kunt de afbeeldingen in de categorieën op deze site downloaden! 
Op de pagina biografie leest u informatie over hemzelf.

Instagram